لوگوی بارگذاری

پلی استر سنگ مصنوعی

تفاوت ها نوع رزین وضعیت ظاهری ژل تایم(دقیقه) زمان سخت شدن بعد از ژل شرایط ژل تایم دمای سخت شدن(سانتیگراد) درصد جامد ویسکوزیته عدد اسیدی سختی استحکام کششی استحکام خمشی دمای تغییر شکل حرارتی (سانتیگراد) ماندگاری UPT295 رزین پلی استر غیر اشباع ارتو شفاف 8 – 20 10 – 16 0.5 درصد کبالت 1 درصد […]

خواندن ادامه