لوگوی بارگذاری

رزین رنگ ها و لاک های کوره ای

این رزین ها با اسید چرب های گیاهی مختلف دارای سختی، چسبندگی، انعطاف پذیری و براقیت خیلی خوبی هستند. و جهت سطوح فلزی و غیر فلزی به کار می روند و سازگاری خیلی خوبی با رزین های آمینو دارند. تفاوت ها درصد جامد عدد اسیدی ویکسوزیته رنگ (گاردنر) زمان خشک شدن (دقیقه) سختی براقیت مقاومت […]

خواندن ادامه