لوگوی بارگذاری

رزین رنگ های الوان، آستری، ضد زنگ و سوله

طراحی این رزین ها با طول روغن بالا و متوسط می باشد، که با حلال خوری عالی و فیلر خوری بسیار زیاد است. همچنین با زمان خشکایی خوب برای رزین های طول روغن بالا و زمان خشک شدن عالی برای رزین های متوسط روغن میباشد. تفاوت ها درصد جامد عدد اسیدی ویکسوزیته رنگ (گاردنر) زمان […]

خواندن ادامه