لوگوی بارگذاری

ALT516-W70

رزین لانگ اویل ALT516-W70   مشخصات فنی: نوع اسید چرب سویا درصد جامد (%) 70 ± 1 نوع حلال وایت اسپریت ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر) 2000 - 5000 (ثانیه) رنگ (گاردنر) حداکثر 7 عدد اسیدی (mgKOH/g) حداکثر 12   ویژگی ها: چسبندگی خوب ویسکوزیته بالا خشک شدن سطحی و عمقی خوب براقیت و دوام برق [...]
خواندن ادامه

رزین رنگ های الوان، آستری، ضد زنگ و سوله

طراحی این رزین ها با طول روغن بالا و متوسط می باشد، که با حلال خوری عالی و فیلر خوری بسیار زیاد است. همچنین با زمان خشکایی خوب برای رزین های طول روغن بالا و زمان خشک شدن عالی برای رزین های متوسط روغن میباشد. تفاوت ها درصد جامد عدد اسیدی ویکسوزیته رنگ (گاردنر) زمان […]

خواندن ادامه

ALT519-W70

رزین لانگ اویل ALT519-W70   مشخصات فنی: نوع اسید چرب سویا درصد جامد (%) 70 ± 68 نوع حلال وایت اسپریت ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر) 3000 - 6000 (ثانیه) رنگ (گاردنر) حداکثر 12 عدد اسیدی (mgKOH/g) حداکثر 12   ویژگی ها: ویسکوزیته خیلی بالا چسبندگی خیلی خوب خشک شدن سطحی و عمقی خوب براقیت و [...]
خواندن ادامه

ALT515-W70

رزین لانگ اویل ALT515-W70   مشخصات فنی: نوع اسید چرب سویا درصد جامد (%) 70 ± 1 نوع حلال وایت اسپریت ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر) 2000 - 4000 (ثانیه) رنگ (گاردنر) حداکثر 8 عدد اسیدی (mgKOH/g) حداکثر 12   ویژگی ها: ویسکوزیته خیلی بالا چسبندگی خیلی خوب خشک شدن سطحی و عمقی خوب براقیت و [...]
خواندن ادامه

ALT500-W70

رزین لانگ اویل ALT500-W70   مشخصات فنی: نوع اسید چرب سویا درصد جامد (%) 70 ± 1 نوع حلال وایت اسپریت ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر) 600 - 1200 (ثانیه) رنگ (گاردنر) حداکثر 4/5 عدد اسیدی (mgKOH/g) حداکثر 10 ویژگی ها: سختی عالی خشک شدن سطحی و عمقی خیلی خوب براقیت و دوام براقیت عالی مقاوم [...]
خواندن ادامه

AMT605 – W55

رزین مدیوم اویل AMT605 – W55   مشخصات فنی: نوع اسید چرب سویا درصد جامد (%) 56 ± 54 نوع حلال وایت اسپریت ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر) 500 - 1000 (ثانیه) رنگ (گاردنر) حداکثر 6 عدد اسیدی (mgKOH/g) حداکثر 8   ویژگی ها: سختی خیلی خوب خشک شدن سطحی و عمقی عالی براقیت و دوام [...]
خواندن ادامه