لوگوی بارگذاری

رزین بتونه فوری و روغنی و سیلر

طراحی این رزین ها بر اساس خواص پر کنندگی و سمباده خوری عالی و زمان خشک شدن سریع و انعطاف پذیری و چسبندگی بالا بوده است. تفاوت ها درصد جامد عدد اسیدی ویکسوزیته رنگ (گاردنر) زمان خشک شدن (دقیقه) سختی چسبندگی ویژگی های منحصر به فرد 722 1 – 60 حداکثر 8 70- 120 حداکثر […]

خواندن ادامه

AST722 – X60

رزین شورت اویل AST722 – X60   مشخصات فنی: نوع اسید چرب سویا درصد جامد (%) 60 ± 1 نوع حلال زایلین ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر) 120 - 70 (ثانیه) رنگ (گاردنر) حداکثر 3.5 عدد اسیدی (mgKOH/g) حداکثر 8   ویژگی ها: سختی خیلی عالی خشک شدن سطحی و عمقی خیلی عالی چسبندگی و انعطاف [...]
خواندن ادامه

AST707 – X60

رزین شورت اویل AST707 – X60   مشخصات فنی: نوع اسید چرب سویا درصد جامد (%) 60 ± 1 نوع حلال زایلین ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر) 900 - 1200 (ثانیه) رنگ (گاردنر) حداکثر 7 عدد اسیدی (mgKOH/g) حداکثر 8   ویژگی ها: سختی عالی خشک شدن سطحی و عمقی عالی براقیت و دوام براقیت خیلی [...]
خواندن ادامه

AST702 – X60

رزین شورت اویل AST702 – X60   مشخصات فنی: نوع اسید چرب سویا درصد جامد (%) 60 ± 1 نوع حلال زایلین ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر) 120 - 70 (ثانیه) رنگ (گاردنر) حداکثر 6 عدد اسیدی (mgKOH/g) حداکثر 8   ویژگی ها: سختی عالی خشک شدن سطحی و عمقی خیلی عالی چسبندگی و انعطاف پذیری [...]
خواندن ادامه