لوگوی بارگذاری

AST730 – X65

رزین آلکید شورت اویل رزین آلکید شورت اویل AST730 – X65 رزین شورت اویل AST730 – X70   مشخصات فنی: نوع اسید چرب نارگیل درصد جامد (%) 64 - 66 نوع حلال زایلین ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر) 300 - 700 (ثانیه) رنگ (گاردنر) حداکثر 0.5 عدد اسیدی (mgKOH/g) حداکثر 8   ویژگی ها:  سختی عالی [...]
خواندن ادامه

AST724-X65

رزین شورت اویل AST724-X65   مشخصات فنی: نوع اسید چرب خاص درصد جامد (%) 65 ± 1 نوع حلال زایلین ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر) 500 - 1000 (ثانیه) رنگ (گاردنر) حداکثر 0.8 عدد اسیدی (mgKOH/g) حداکثر 8   ویژگی ها: سختی عالی خشک شدن سطحی و عمقی عالی براقیت و دوام براقیت عالی چسبندگی و [...]
خواندن ادامه

AST726-X70

رزین شورت اویل AST726-X70   مشخصات فنی: نوع اسید چرب آفتابگردان درصد جامد (%) 69 ± 71 نوع حلال زایلین ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر) 1500 - 3000 (ثانیه) رنگ (گاردنر) حداکثر 2 عدد اسیدی (mgKOH/g) حداکثر 8   ویژگی ها: سختی خیلی خوب خشک شدن سطحی و عمقی خیلی خوب براقیت و دوام براقیت عالی [...]
خواندن ادامه

AST722 – X60

رزین شورت اویل AST722 – X60   مشخصات فنی: نوع اسید چرب سویا درصد جامد (%) 60 ± 1 نوع حلال زایلین ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر) 120 - 70 (ثانیه) رنگ (گاردنر) حداکثر 3.5 عدد اسیدی (mgKOH/g) حداکثر 8   ویژگی ها: سختی خیلی عالی خشک شدن سطحی و عمقی خیلی عالی چسبندگی و انعطاف [...]
خواندن ادامه

AST740 – X65

رزین شورت اویل AST740 – X65   مشخصات فنی: نوع اسید چرب سویا درصد جامد (%) 65 ± 1 نوع حلال زایلین ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر) 700 - 1200 (ثانیه) رنگ (گاردنر) حداکثر 6 عدد اسیدی (mgKOH/g) حداکثر 8   ویژگی ها: سختی عالی خشک شدن سطحی و عمقی خیلی عالی براقیت و دوام براقیت [...]
خواندن ادامه

AST707 – X60

رزین شورت اویل AST707 – X60   مشخصات فنی: نوع اسید چرب سویا درصد جامد (%) 60 ± 1 نوع حلال زایلین ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر) 900 - 1200 (ثانیه) رنگ (گاردنر) حداکثر 7 عدد اسیدی (mgKOH/g) حداکثر 8   ویژگی ها: سختی عالی خشک شدن سطحی و عمقی عالی براقیت و دوام براقیت خیلی [...]
خواندن ادامه

AST709 – X60

رزین شورت اویل AST709 – X60   مشخصات فنی: نوع اسید چرب سویا درصد جامد (%) 60 ± 1 نوع حلال زایلین ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر) 170 - 230 (ثانیه) رنگ (گاردنر) حداکثر 3 عدد اسیدی (mgKOH/g) حداکثر 8 ویژگی ها: سختی خیلی خوب خشک شدن سطحی و عمقی خیلی خوب براقیت و دوام براقیت [...]
خواندن ادامه