لوگوی بارگذاری

رزین رنگ های سریع خشک، چکشی و هوا خشک

این رزین ها با طول روغنی خیلی پایین و با اسید چرب های مخلوط گیاهی و الکل خاص طراحی شده است.همچنین این رزین با سختی و خشکایی سطحی و عمقی عالی، براقیت و دوام برق بسیار زیاد ارائه میشود.

تفاوت ها

  • درصد جامد
  • عدد اسیدی
  • ویکسوزیته
  • رنگ (گاردنر)
  • زمان خشک شدن (دقیقه)
  • سختی
  • براقیت
  • مقاومت رسوب
  • چسبندگی
  • مقاومت زردگرایی

60%-703 زایلنی

 • 59 – 61
 • 4 – 8
 • 200 – 500
 • 2 – 4
 • عالی
 • عالی
 • عالی
 • عالی
 • عالی
 • عالی

مشاهده

50%-703

 • 1 – 50
 • حداکثر 8
 • 90 – 140
 • حداکثر 3
 • عالی
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خیلی خوب
 • خیلی خوب
 • عالی

مشاهده

به این نوشته امتیاز دهید
[تعداد: 2 میانگین: 3]

نوشته های مرتبط